De vinger aan de pols voor uw volledige financiële situatie.

Aanmelden op My Axis Life
  • Online consultatie met geactualiseerd overzicht van alle vermogenscomponenten
  • Up to date rapportering per onderdeel of globaal overzicht van het vermogen
  • Dagelijkse update koersen, risicoprofiel, factsheets
  • Digitale kluis voor alle relevante
    documenten
  • Permanente bewaking en monitoring van uw persoonlijke financiële doelstellingen
Axis Life n.v.
Achterstraat 140
2980 Zoersel
BE 0815.859.377
T:+ 32 3 225 02 02
F:+ 32 3 270 00 60
E:info@axislife.be

My Axis Life, de enige tool die al uw financiële
aspecten bundelt in 1 dynamisch overzicht.

Heeft u ook dikwijls het gevoel dat u het overzicht over uw financiële situatie kwijt bent? Het financiele landschap is dan ook een doolhof waar je als consument snel je weg in verliest. My Axis Life biedt het antwoord! My Axis Life is een primeur binnen de sector en zorgt ervoor dat de gebruiker 24u/24u, op eender welke plaats, een volledig actueel overzicht heeft over zijn financiën, en controle en toezicht op zijn inkomensplanning, pensioenplanning en vermogensplanning. Met dit online informaticasysteem, wil My Axis Life niet enkel de markt van de persoonlijke financiële planning (PFP) toegankelijker en dynamischer maken, maar tevens een zeer onderscheidende meerwaarde bieden.
Ben je een makelaar
of andere financiële
professional en wens je
meer te weten te komen
over de meerwaarde die
My Axis Life uw klanten
kan bieden?
Wil je graag meer zicht op
uw financiële situatie om
steeds de vinger aan de pols
te kunnen houden? Vraag
hier meer info over de tool,
of over hoe je toegang kan
krijgen als eindgebruiker.

Contacteer ons